Vi erbjuder jour- och familjehem till barn- och ungdomar 0 – 21 år, både SoL och LVU, där vi arbetar nära med socialtjänsten och kan ha kontakten med biologiskt nätverk, skola samt vårdkontakter. 

Vi har möjlighet att erbjuda extern samtalsbehandling genom vårt avtal med Sankt Lukasstiftelsen.

Vid placering av föräldrar och barn kan vi ge råd, stöd och vägledning för att stärka föräldrar förmågan.

Vid placering av vuxna med missbruksproblematik, psykisk ohälsa tar vi emot både SoL och LVM placeringar. Vi ger stöd, råd och vägledning så som motiverande samtal, återfallsprevention och CRA, vi tar drogtester och vi arbetar utifrån MI. Vid placering med pågående underhållsmedicinering är vi delaktiga i SIP möten och en nära kontakt med uppdragsgivaren. Vi kan ge stöd vid alla externa kontakter som krävs under placeringen.

För vuxna har vi Hemgångsplanering där vi tillsammans med uppdragsgivaren, den placerade & familjehemmet gör en individuell kartläggning om hur återgången hem ska se ut, för att möjliggöra en fungerande vardag med struktur och rutiner. Vi har också möjlighet att bygga på med Råd & Stöd på hemmaplan efter en Hemgångsplanering, som innebär telefonkontakt med den familjehemskonsulent du har byggt upp en relation med och som känner dig.

För kvinnor, kvinnor med barn, utsatta för våld i Nära Relation, har vi familjehem som har bredvid boende och kan ta emot. Vi kan där hjälpa till med barnen för att kunna sköta och komma till skolan, så att kvinnan kan fokusera på de externa kontakter hon behöver göra i lugn och ro. Familjehemskonsulenten kan vara kvinnan behjälplig i många avseenden, samt kvinnan har tillgång till familjehemmets vuxenvärld med att få stöd och råd och inte behöva känna sig ensam.

Vi utreder våra familjehem genom djupintervju och vi matchar alltid familjehem efter placeringens behov. Vi är utbildade i NYA KÄLVESTEN.

Vi har utbildning inom: BBIC, MI, ASI, CRA, Drog- och missbruk, Grundutbildning psykoterapi (steg 1), Återfallsprevention & Våld i Nära Relation