Vi är en familjehemsorganisation som arbetar med förstärkt familjehemsplacering där vi har ett nära samarbete med våra familjehem.

Våra familjehem är belägna i Skåne, Södra Halland, Kronoberg, Kalmar, samt Jönköpings län. Vi har både familjer som bor på landet med hästar och andra djur, och vi har familjer som bor på mindre orter eller i större samhällen. Vi har familjehem som kan erbjuda stödboende. Några av våra familjehem har annan kulturell bakgrund, med svenska som första språk.

Vi har avtal med S:t Lukas stiftelsen som kan erbjuda psykodynamiska terapeuter, traumabehandling, KBT o.s.v.

Vi har ramavtal gällande konsulentstöd till familjehem/jourhem 2020 med Skåne-Kronoberg-Halland. Från och med 2020-12-01 har vi även ramavtal gällande konsulentstöd till familjehem med Eskilstuna kommun.