Ekhöjdens Familjehem har samarbete med ett stödboende i Skåne som tar emot vuxna med missbruksproblematik, psykisk ohälsa samt diagnoser. Möjlighet till LARO-behandling finns ca 15 km från stödboendet. Det finns möjlighet till sysselsättning på hästgården då det finns en vuxen hemma på heltid. Stödboendet har lång erfarenhet och den hemmavarande vuxne är utbildad behandlingsassistent.