• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

 • Stödboende

  Stödboendet vänder sig till ungdomar i åldrarna 16 till och med 20 år.

  Vårt stödboende har två delar, "Gula Huset" som är knutet till vårt HVB och ligger i ett fristående hus på vår tomt, det har plats för 2 st. boende.

  Med detta finns många möjligheter att skapa en helt individuell lösning som passar just den ungdomen. I denna del finns det möjlighet till ett större stöd kring olika delar i livet. Det finns personal på HVB’t dygnet runt alldeles bredvid och med detta kan vi skapa en trygghet och individuella lösningar, där ungdomen kan vara självständig men samtidigt få det stöd den behöver tills den kan stå helt på egna ben.

  När man kommit så långt att man nästan står på egna ben, erbjuder vi våra fristående lägenheter "Furan Lägenheter" som är vår andra del i vårt stödboende. Där har ungdomen möjlighet att helt självständigt visa att den kan ta hand om sitt liv, det som fortfarande kvarstår är individuellt planerad kontakt med sin kontaktperson men också tillgång till personal dygnet runt.

  Placeringsansvarig
  Elisabeth Hallman, Föreståndare, 0767-837333

  elisabeth.hallman@erlema.se