• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

  • Vårt behandlingsteam har nu breddat sina kunskaper och därför innehåller numera vårt behandlingskoncept arbete kring ungdomar med gängproblematik och kriminella tankemönster. Individuellt och/eller i grupp.
    Ansvarig Petter Lundberg