• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

 • MÅLGRUPP

  Vår målgrupp är ungdomar i åldern 14 t.o.m. 19 år.
  De har alla olika psykosociala problem som exempelvis:

  • Beteendeproblem –
  • Riskbruk -
  • Aggressionsproblematik –
  • Gängproblematik –
  • Utagerande beteende –
  • ångest, själskadebeteende, självkänsla -
  • Kriminellt begynnande beteende och/eller tankemönster -


   Och de ungdomar som andra gett upp om…