• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

 • Skulle ni vara intresserade av KONSULTSTÖDDA FAMILJEHEM för åldrarna 0 och uppåt men även för vuxna?

  Våra familjehem är erfarna och har haft både barn och vuxna placerade. De är belägna runtomkring södra Sverige t.ex. i Halland, Skåne, Blekinge och Småland.

  Vi rekryterar familjehem på förfrågan utifrån specifika behov. Alla våra familjehem är utredda med nya Källvestensmetoden. Det är viktigt för oss att matcha varje individ till rätt familj.

  Våra konsulenter har gedigen utbildning och erfarenhet inom området.

  Ni är varmt välkomna att kontakta

  Verksamhetsansvarig Ekhöjdens Familjehem

  Heléne Svensson 0707-583900
  helene.svensson@erlema.se