• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

  • Inskrivning

    Vår inskrivningsprocess syftar till att erbjuda en trygg tillvaro för den nya ungdomen. Våran strävan är när det finns möjlighet till studiebesök där alla kan träffas, men vid t.ex. akutplacering så är detta inte möjligt. Ungdomen inleder sin vistelse hos oss på vår inskrivningsavdelning där den i lugn och ro kan acklimatisering sig till sitt nya boende, för att sedan i ett senare skede i processen, då ungdomen har hittat en trygg och stabil situation kan flytta in i våran behandlingsavdelning.

    På inskrivningsavdelningen påbörjas vår screening/behovsinventering samt att ungdomen på denna avdelning får bra förutsättningar till att landa i det nya men också kunna komma in boendets struktur samt en bra förutsättning att skapa en bra kontakt med personalen.