• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

 •  

  MÅLGRUPP
  Vår målgrupp är ungdomar i åldern 14 t.o.m. 19 år.
  De har alla olika psykosociala problem som exempelvis:

  • Beteendeproblem –
  • Riskbruk -
  • Aggressionsproblematik –
  • Gängproblematik –
  • Utagerande beteende –
  • Socialt interagerande 
  • Begynnande kriminellt beteende och/eller tankemönster -
   
Och de ungdomar som andra gett upp om…