• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

 • Steg 2

  I vårt andra steg ”Startbanan” påbörjas grundbehandlingen. Nu har vi genom vår screening/behovsinventering fått den information vi behöver för att individanpassa behandlingen.

  I detta steg sker samtal kring exempelvis utifrån behov:

  • Droger/alkohol
  • kriminalitet
  • psykiskt/fysiskt mående
  • Känslor
  • Beteende
  • Familj/Nätverk
  • Socialt interagerande
  • Ungdomens målsättning

   Vi använder oss av evidensbaserade behandlingsmetoder såsom t.ex.:


  • CENAPS
  • ART
  • TMO
  • MI

   Här handlar det om att komma till insikt, lära känna sig själv, erkänna och acceptera sin situation samt hantera känslor och beteende.

   Vi tittar på olika faktorer som finns i och omkring ungdomen för att kunna identifiera och behandla riskfaktorer.
   Beräknad tid i steg två ”Startbanan” för att fullgöra alla moment i behandlingen är ca. 16 veckor.

  Steg 3