• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

 • Steg 3

  I vårt tredje steg ”Stabilisatorn” inleder vi självständighetsträning och ÅP – Återfalls Prevention.

  Det innebär att ungdomen nu ska påbörja färdighetsträning i sina kunskaper och erfarenheter från steg 2, grundbehandlingen. Att lära sig hantera, acceptera, utmana livet, hantera förändringar och sin nya situation.

  Här börjar vi träna i att t.ex. komma upp själv på morgonen, passa bestämda tider, slutföra uppgifter, be om hjälp, ta ansvar för sitt veckoschema, planera och ansöka om ledigheter m.m.

  Fokus är på att stabilisera och praktisera färdigheter, att växa i sin nya person och känna stolthet i sin egen utveckling. Det är nu vi inför nästa steg börjar etablera kontakter på ”hemmaplan” för t.ex. sysselsättning, skola, öppenvård, fritidsaktiviteter och boende.

  Beräknad tid i steg tre är 8 veckor.

  Steg 4