• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

  • Steg 6

    Reprisen är vår ”livboj”.

    Ibland går ju inte allt som man tänkt sig…

    Om det i något av våra grundläggande steg ”Landningsstället” eller ”Startbanan” går snett genom t.ex. avvikning, återfall i ett riskbruk, kriminella tankebanor, utagerande beteende eller annat.

    Då har vi möjlighet att backa tillbaka och snabb repetera stegen för att komma tillbaka på rätt väg och sen kunna gå framåt igen.