• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

 • Steg 4

  I vårt fjärde steg ”Lyftet” påbörjas utsluss till hemmaplan, familjehem, stödboende eller dylikt.

  Nu ska kontakterna som behövs för att kunna påbörja utflytt från HVB vara klara. Nu fokuserar vi på att tillsammans med ungdomen utveckla en livsbalans i det nya med att släppa taget, våga stå på egna ben, orka stå kvar och stå upp för sig själv.

  I detta skede arbetar vi parallellt med insatser på hemmaplan eller i ett annat nytt boende. Vi är nu inne i en fas med växelvis boende för att i slutet bo självständigt med stöd.

  Beräknad tid i steg fyra är 6 veckor.

  Steg 5