• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

  • Steg 1

    I vårt första steg ”Landningsstället” blir ungdomen inskriven på vår inskrivningsavdelning. Här får den möjlighet att landa i sin nya situation, lära känna personal, påbörja en trygghetskänsla och komma in i struktur och rutiner. Här checkar vi av hälsostatus, både fysiskt och psykiskt.

    Vi påbörjar vår screening/behovsinventering som sedan tillsammans med socialtjänstens vårdplan ligger till grund för den framtida genomförandeplanen.
    Beräknad tid i ”Landningsstället” är ca. 6 veckor.

    Steg 2