• Vi har ramavtal med SKL och STIC, ni hittar vår profil på SSIL, HVB-guiden och alla familjehem

 • Steg 5

  I vårt femte steg ”Hemmaplan” finns vi kvar som trygghet och stöd, vilket i flertalet behandlingar visat sig väldigt värdefullt.

  I detta steget ingår 6 månaders eftervård. Ungdomen tillbringar 2 dygn/månad för reflektionsdagar tillsammans med sina tidigare behandlare. Vi tittar tillsammans på framsteg, svårigheter, nya situationer och annat som händer i livet.

  Utöver dessa reflektionsdagar har ungdomen tillgång till telefonkontakt samt att vi gör ett par besök hos ungdomen i dennes nya miljö.

  Det är nu ungdomen ska börja känna sig säker i sig själv, sin nya situation och stolt förkunna

  Steg 6