• Familjehem

  Ekhöjdens Familjehem erbjuder jour- och familjehem för barn och ungdomar 0 – 21 år samt vuxna och familjer. Våra familjehem är belägna i Skåne, Södra Halland, Kronoberg, Kalmar och Blekinge samt Jönköpings län. Vi matchar alltid placering och familjehem efter individens behov och vi utreder våra familjehem genom djupintervju och har utbildning i Nya Kälvesten. Vi har utbildning inom; Cope, Nya BBIC, MI, ASI, CRA, Drog- och missbruk, Återfallsprevention

  Läs mer...

  HVB-verksamhet

  Ekhöjdens HVB grundar sig på behandling, omvårdnad, stöd, omsorg och fostran. Vi arbetar med full respekt för den enskilde individen, och behandlingen kommer att formas utifrån barnets/ungdomens/den unga vuxnas behov. En mycket viktig del i detta är tillvarata individens egna förmågor och resurser. VI TAR EMOT AKUTPLACERINGAR DYGNET RUNT, ÅRETS ALLA DAGAR!

  Läs mer...

  Stödboende

  Mer info kommer inom kort

 • Välkommen till Ekhöjdens HVB & Familjehem

  VI TAR EMOT AKUTPLACERINGAR DYGNET RUNT ÅRETS ALLA DAGAR !

  Välkomna till Ekhöjdens HVB & Familjehem. Vi erbjuder en helhetslösning med både HVB och egna familjehem. Vår specialitet är SoL, LVU och akutplaceringar.  

  Det viktigaste för oss är att skapa en trygg miljö för de placerade barnen/ungdomarna.

  Ekhöjdens HVB ligger i Småland, mellan Eksjö och Nässjö och riktar sig till både pojkar och flickor i åldrarna 14 t.o.m. 19 år med psykosocial problematik, beteendeproblem, befinner sig i riskzonen för att komma i kriminalitet eller har ett riskbruk av alkohol eller droger. Vår personal har en bred och mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar och vuxna inom behandling, socialtjänst och familjehem.

  Vi har hela landet som upptagningsområde.

 • Vi söker de bästa familjehemmen!

  Vi eftersöker familjer och/eller ensamstående i alla åldrar och med olika bakgrund. Alla med ett genuint intresse av att hjälpa andra är välkomna att lämna en intresseanmälan.

  Vi erbjuder egen konsulent till familjen, beredskap 24 tim/dygn året om, utbildning i att vara familjehem/jourhem, gemenskap med andra familjehem, stöd i möten med externa aktörer, ersättning enligt SKL:s rekommendationer, utbildning i HLR & barnolycksfall, individuell handledning samt mycket annat.

  Socialtjänsten är välkomna med förfrågningar angående familjehem/jourhem. För oss är det viktigt att kunna hjälpa Er att matcha familjen utifrån individens behov och Era önskemål.

  Intresseanmälan

 • Om oss

 • Ekhöjdens HVB & Familjehem ligger i det lilla samhället Anneberg mellan Eksjö och Nässjö. Lokalerna är på ca 800 kvm och fördelat på 4 våningar, det finns bl.a. stora fina sällskapsrum, matsal, möjlighet för övernattning för anhöriga och alla barn/ungdomar får eget rum.

  Vi vänder oss till de barn, ungdomar och unga vuxna som p.g.a. sitt beteende och/eller att dess omsorgsgivare ej har förmåga att möta deras behov och de då har svårt att bo kvar hemma, i familjehem och/eller ej klarar av ett eget boende.  

 • Vi månar om att vår personal ska ha bra utbildning och hög kompetens samt ha en brinnande intresse och engagemang för vår målgrupp. Kärlek, omtänksamhet och respekt är ledord!

  Vår personal kommer kontinuerligt att få vidareutbildning inom företaget för att hålla oss a’jour med vad som händer inom behandlingsvärlden gällande barn och ungdomar. 

  Läs mer...